flash

Rychlý kontakt:

Nové byty Ostrava s.r.o.
Heřmánková 857/1, 713 00 Ostrava-Heřmanice, Česká republika

e-mail: prodej@novebytyostrava.cz
tel.: +420 724 511 589
GPS: 49°51'34.721" N, 18°19'9.735" ENové byty Ostrava na facebook.com
Tiskové zprávy

 

9.10.2013 - Insolvenční řízení s dlužníkem Nové byty Ostrava s.r.o.

Dne 9. 10. 2013 rozhodl usnesením Krajský soud v Ostravě č. j.  KSOS 31 INS 9912/2013 – A73 o úpadku dlužníka Nové byty Ostrava s.r.o. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Masná 1493/8, PSČ 702 00, IČO 27778223 (dále jen "Dlužník"). Dne 5. 12. 2013 rozhodl usnesením Vrchní soud v Olomouci č. j. KSOS 31 INS 9912/2013, 2 VSOL 1030/2013-A-94 o potvrzení shora jmenovaného usnesení Krajského soudu v Ostravě. Dne 6. 12. 2013 rozhodl usnesením Krajský soud v Ostravě č. j.  KSOS 31 INS 9912/2013-B6 o prohlášení konkursu na majetek Dlužníka a konečně dne 12. 12. 2013 rozhodl usnesením Krajský soud v Ostravě č. j. KSOS 31 INS 9912/2013 – B9 o tom, že  insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Emil Fischer.

PRODEJE BYTŮ V AREÁLU NOVÉ BYTY OSTRAVA - HEŘMANICE

Byty v převážné většině bytových domů v areálu Nové byty Ostrava v Ostravě – Heřmanicích byly sepsány do majetkové podstaty Dlužníka. V průběhu konkursního řízení s Dlužníkem dochází k prodeji v majetku v majetkové podstatě Dlužníka. Prodeje v rámci insolvenčního řízení, konkrétně konkursu, mají následující specifika:

- o prodeji majetku v majetkové podstatě Dlužníka je možné jednat jen s insolvenčním správcem či jím pověřenou osobou;
- prodávajícím je vždy insolvenční správce, v tomto případě Mgr. Emil Fischer, Dlužník již nemá oprávnění disponovat s majetkem;
- úhrada kupní ceny musí být insolvenčním správci zajištěna před podpisem kupní smlouvy;
- kupující kupuje majetek ve stavu jako stojí a leží;
- kupující nabývá majetek oproštěný od veškerých právních závad, tj. zástavní práv, exekucí, věcných břemen, dražeb, apod. (kromě např. břemene vedení el. vedení v pozemku, pokud je to nezbytné pro veřejný zájem);
- koupě od insolvenčního správce je zřejmě nejbezpečnější způsob nabytí vl. práva dle současné právní úpravy;.

Způsob prodeje a kupní cena podléhá souhlasu a pokynu zajištěného věřitele, tj. věřitele, který má doposud na zpeněžovaném majetku zástavní právo. Od 1.1.2014 již není vyžadován souhlas insolvenčního soudu s prodejem majetku v insolvenčním řízení, je-li tu pokyn zajištěného věřitele 1. v pořadí.

V případě, že máte zájem o konkrétní byt, o jeho prohlídku, kontaktujte prosím  Hanu Ederovou tel. +420 778 487 776, která Vám poskytne nezbytné informace o nemovitosti a umožní Vám její prohlídku.

Pokud budete mít dotazy k insolvenčnímu řízení se společností Nové byty Ostrava s.r.o., můžete kontaktovat insolvenčního správce emailem na adrese: office@ak-fischer.cz.

Písemnosti insolvenčnímu správci je možné zasílat na adresu Podolská 90/5, 147 00 Praha 4.

Zpět na tiskové zprávy